Inschrijfformulier lidmaatschap

Velden met een * zijn verplicht

Lidmaatschapsverklaring:

Ik verklaar dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld. Ik kies voor bovenstaand type lidmaatschap van Dance 2.0 en maak vanaf heden de jaarlijks de contributie over naar rekeningnummer NL16INGB0004824415 t.a.v. Vereniging Dance 2.0.  Deze verklaring is geldig tot schriftelijke opzegging van het lidmaatschap. Dit kan tot 4 weken voor het begin van het nieuwe boekjaar (1 september). Met het aangaan van het Dance 2.0-lidmaatschap, ga ik akkoord met het Huishoudelijk Reglement.