Adviesraad

Deze raad zal er op toezien dat het statutaire doel en het beleidsplan worden nagestreefd. De Adviesraad kan gevraagd en ongevraagd advies geven aan het bestuur. De Adviesraad bestaat dit dansseizoen uit Zimma Kluit, Eveline Schroevers en Iris Aarts. Wil je contact met de Adviesraad? Stuur dan een mailtje naar avr.dance2.0@gmail.com.

Vind jij het leuk om aankomend seizoen ook de Adviesraad te vertegenwoordigen? Wil jij het bestuur helpen met adviezen, ondersteuning en het beleid in de gaten houden? Als jij geïnteresseerd bent of meer informatie wilt, mail naar avr.dance2.0@gmail.com of  info@dance20utrecht.nl.