Inschrijven & loting

Inschrijven

Wil jij je aanmelden voor één of meerdere lessen van Dance 2.0? Vul dan het ‘inschrijfformulier lessen’ in! De inschrijfdeadline voor de lessen van blok 2 is vrijdag 25 november om 23.59 uur. In het aansluitende weekend word je gemaild of je bent ingedeeld in jouw gewenste les(sen).

Loting

Op het moment dat er meer aanmeldingen zijn dan plaatsen voor een les, zal het bestuur loten. Voor deze loting gelden voorrangsregelingen, die hieronder zijn weergegeven in de tabel. Het bestuur zal deze loting te allen tijde op een eerlijke manier uitvoeren.

In het geval dat een lid een tweede keuze heeft doorgegeven (en één les wil dansen) en er voor beide lessen geloot moet worden, zal dit lid altijd meeloten bij de les van zijn/ haar eerste keus.  Als het lid niet ingeloot wordt bij de eerste keus, loot dit lid daarna weer mee met de les van zijn/haar tweede keus. Het bestuur zal altijd starten met het loten van de les met de meeste aanmeldingen.

Let op: er is een verschil of het lid zich voor twee lessen aanmeldt of dat het een tweede keus opgeeft. Als het lid zich voor twee lessen aanmeldt (beide lessen wil volgen) en geen voorkeur opgeeft voor één van beide lessen, dan wordt het lid geplaatst in de les waarvoor niet geloot hoeft te worden. Als een lid zich voor twee lessen opgeeft, en er voor beide lessen geloot moet worden, loot het lid eerst mee bij zijn/haar eerste keuze volgens onderstaande tabel. Indien het lid dan wordt geplaatst, loot hij/zij bij de les van zijn tweede keuze mee volgens regel 4/6 hieronder (‘Plaatsing’ bij meerdere lessen). Als het lid bij zijn/ haar eerste keuze niet wordt ingeloot, loot het weer mee volgens de gehele tabel.

1 Bestuursleden: maximaal twee per les met voorrang (les van eerste voorkeur)
2 Leden die afgestudeerd en/of 25+ zijn / alumnileden
3 Nieuwe leden die afgestudeerd en/of 25+ zijn / alumnileden
4 Plaatsing bij meerdere lessen leden die afgestudeerden/25+ zijn / alumnileden
5 Overige leden
6 Overige nieuwe leden
7 Plaatsing bij meerdere lessen overige leden