De verschillende rollen in het bestuur: welke lijkt jou het leukst?

Als je na de ALV officiële foto’s gaat maken, maar je al voor de tweede keer bestuur doet.

Het bestuur van Dance 2.0 bestaat uit 3 tot 5 vrijwilligers. Zij zetten zich gedurende het dansseizoen in om de vereniging draaiende te houden. Dit zijn de verschillende rollen binnen het bestuur:

Kerstfotoshoot

Samen zijn de bestuursleden het aanspreekpunt voor de leden en zorgen zij ervoor dat Dance 2.0 danslessen aanbiedt. Hier volgt een overzicht van de taken en tijdsinvestering per rol en de overige gezamenlijke taken van het bestuur. (Het is overigens in ieder bestuur vrij de taken te herverdelen, op basis van wat iedereen leuk vindt om te doen. Al zal de penningmeester wel altijd eindverantwoordelijk zijn voor de kas.)

Voorzitter

Promo praatje houden op de ALV van STUdance

De voorzitter is eindverantwoordelijk en het gezicht van Dance 2.0. Als voorzitter regel je docenten voor de danslessen, houd je overzicht over het bestuur, onderhoud je ons netwerk met partnerorganisaties (zoals STUdance) en ben je zowel binnen als buiten Dance 2.0 het gezicht van de vereniging.
Tijdsinvestering: Gemiddeld 2 á 4 uur per week. Toelichting: Als voorzitter ben je flexibel in je tijd. Heb je een paar drukke weken? Die docenten voor volgend blok kun je ook wel eerder of later regelen.

Secretaris

De secretaris is verantwoordelijk voor structuur en interne communicatie binnen Dance 2.0. Als secretaris zorg je dat dansers ingedeeld worden in danslessen, houd je de mailbox en ledenadministratie bij, verzorg je de evaluaties van de danslessen en notuleer je bij de vergaderingen van het bestuur van Dance 2.0.
Tijdsinvestering: Gemiddeld 2 á 4 uur per week. Toelichting: Voor de secretaris zijn er 4 pieken in het dansjaar (richting de afsluiting van een dansblok en tijdens de eerste week van het nieuwe blok) waarbij je gemiddeld iets meer tijd bent, al kun je deze werkdruk wel verdelen als je dat wilt. Buiten die pieken check je vooral af en toe de mail en vergader je maandelijks met de rest van het bestuur.

Penningmeester

De penningmeester is verantwoordelijk voor de financiën van Dance 2.0. Als penningmeester maak je de jaarlijkse begroting en realisatie, zorg je dat leden contributie en lesgelden betalen en verzorg je de contracten van de dansdocenten. Dit alles doe je niet alleen: De KasCo staat jou met raad en daad bij.
Tijdsinvestering: Gemiddeld 2 á 4 uur per week. Toelichting: Voor de penningmeester zijn er pieken in het dansjaar (start van het blok, jaarswisseling en jaarafsluiting) waarbij je gemiddeld iets meer tijd bent. Buiten die pieken en vergader je maandelijks met de rest van het bestuur.

PR-functionaris

Daaaaaag saaie teksten! De PR-functionaris schudt social media posts uit de mouw, bamboozled mooie nieuwsbrieven en houdt de website up-to-date. Liever offline promoten? Het is jouw feestje!

Tijdsinvestering: Gemiddeld 1 á 3 uur per week. Disclaimer: Als je graag alle feestjes afstruint en iedere dag in de danszaal staat te shinen met flyers, kom je gemiddeld iets hoger uit.

Vice-voorzitter

De vicevoorzitter springt bij waar nodig en vervangt zo nodig de voorzitter. Als vicevoorzitter ben je verantwoordelijk voor de (dans)locatie en stuur je de AcCie aan bij het organiseren van gezellige activiteiten voor de leden.Tijdsinvestering: Gemiddeld 1 á 3 uur per week. Toelichting: Als vicevoorzitter ben je flexibel in je tijd. Je kunt dus zelf kiezen wanneer je iets meer of iets minder voor de vereniging doet.

Overige taken

Naast de standaardtaken zijn er nog overige taken die het bestuur samen doet, zoals het openen en sluiten van de danszalen voor en na de dansles en aanspreekpunt zijn voor de leden van Dance 2.0. Als je wilt, kun je als bestuur ook extra taken oppakken, zoals het organiseren van een dansvoorstelling. Gezien het bestuur niet ieder jaar uit evenveel leden bestaat, verdeelt het bestuur altijd zo goed mogelijk de taken en help je elkaar waar nodig. Je doet het immers samen!